Yönetim Kurulu

YERBİLİMLERİ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU (YEÇG) 

KURUCU YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Hükmü ORHAN (Başkan) hukmu.orhan@gmailicom 

Doç.Dr. Alper GÜRBÜZ (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) Başkan Yardımcısı alpergurbuz2011@gmail.com

Dr. Cüneyt BİRCAN (Balıkesir Üniversitesi) Sekreter cuneytbircan@hotmail.com

 Kurul Üyeleri

Prof.Dr. Nizamettin KAZANCI (Ankara Üni., Jeoloji Müh. Böl.-kazancinizamettin@gmail.com)

Prof. Dr. Ercan AKSOY (Fırat Üni., Jeoloji Müh. Böl. – eaksoy5423@gmail.com)

Prof. Dr. Burhan SADIKLAR (KTÜ, Jeoloji Müh Böl.- mbsadiklar@gmail.com )

Doç.Dr. Korhan ERTURAÇ (Sakarya Üni., Coğrafya Böl.-erturac@gmail.com)

Dr. Esra GÜRBÜZ (Aksaray Üni., Harita Mühendisliği Böl.- egurbuz@aksaray.edu.tr)

Dr. Emine GÜNOK (Gazi Üni., Gazi Eğitim Fak. Coğrafya Böl-eminegunok@me.com)

Dr. Mümtaz KİBAR (Ankara Üni., Ziraat Fak. Toprak Böl- kibarmumtaz@gmail.com)

Dr. Koray KOÇ (Akdeniz Üni., Jeoloji Müh. – korykoc@gmail.com)

Dr. Lütfü NAZİK (Kırşehir Ahi Evran Üni., Coğrafya Böl- lutfinazik@gmail.com

Doç.Dr. Barış SEMİZ (Pamukkale Üni., Jeoloji Müh. Böl.- bsemiz@pau.edu.tr)