Türkçe Makaleler

İlgili Dergiler

  1. MADEN TETKIK VE ARAMA DERGISI
    https://dergi.mta.gov.tr/
  2. Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni

http://www.tpjd.org.tr/index.php?option=com_content&view=category&layout=theme2047:gallery&id=34&Itemid=199&lang=tr

  1. YERBILIMLERI, HACETTEPE ÜNIVERSITESI YERBILIMLERI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZI BÜLTENI 

http://www.yerbilimleri.hacettepe.edu.tr/

  1. JEOMORFOLOJIK ARAŞTIRMALAR DERGISI

http://www.jd.org.tr/icerik/jeomorfoloji-dergisi

  1. TÜRK COĞRAFYA DERGISI

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd