Tercüme Makaleler

**Makalelerin tercüme izinleri alınmıştır

1-Chris King (2008) Geoscience education: an overview, Studies in Science Education, 44:2, 187

yerbilimleri eğitimi chris king

2- Lon Abbott , 2020, GeoLog _ Using Milankovitch Cycles to create high-resolution astrochronologies – GeoLog

Milankovich

3- Gray, M., 2013. Geodiversity: Valuing and Conserving Abiotic Nature, 2nd ed. Wiley
Blackwell, Chichester, UK.

Jeoçeşitlilik

4. Modern bir coğrafya terimi Türkiye’den doğdu.

menderes

5. Earth Science Literacy Brochure (ESLI)

Yerbilimleri Okuryazarlığı